TAKIHANEM WEB SİTESİ GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

TAKIHANEM ( Uludağ Ticaret Bilişim, Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri Şükriye Uludağ )  kullanıcıların www.takihanem.com  (“Web sitesi“) üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanmayacak, ayrıca izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Kişisel bilgiler; ad soyad, doğum tarihi, ev adresi, mobil ve sabit telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır. TAKIHANEM, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması, sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir TAKIHANEM’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, TAKIHANEM’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. TAKIHANEM, kişisel bilgileri kendi bünyesinde profilleme, istatistiksel çalışmalar, reklam, tanıtım, pazarlama ve sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabilir ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla kullanıcıların bilgisi dahilinde olan 3.kişiler ile paylaşabilir. Üyelik veya “www.takihanem.com” web sitesi üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) TAKIHANEM”e vermeleri gerekmektedir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. TAKIHANEM tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya www.takihanem.com web sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; TAKIHANEM ve işbirliği içinde olduğu kamu kuruluşları, şirketler ve kişiler tarafından, ” www.takihanem.com Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve  www.takihanem.com  web sitesi üzerinde çıkabilecek sorunların hızlıca giderilebilmesi için, TAKIHANEM, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. TAKIHANEM, www.takihanem.com web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. TAKIHANEM, iş bu link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda TAKIHANEM, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

  • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
  • TAKIHANEM”in kullanıcılarla akdettiği ” www.takihanem.com Üyelik Sözleşmesi””nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
  • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

TAKIHANEM, kullanıcıların ” www.takihanem.com” web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet”in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, ” www.takihanem.com” web sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ” www.takihanem.com” web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya kullanıcının e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Kullanıcılar, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. Bu konuda, kullanıcılar ayrıca “www.takihanem.com” web sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden yetkililere ulaşarak da iletebilirler. Talepler en kısa sürede değerlendirilmektedir. TAKIHANEM, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman www.takihanem.com web sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. TAKIHANEM”in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri ” www.takihanem.com web sitesi üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır. Her Kullanıcı, www.takihanem.com  web sitesini ziyaret ederek, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır. Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Sözleşmesi birbirlerinin mütemim cüzi olup, ayrılmaz bir bütünlük arz etmektedirler.